Installatieprocedure

Voordat Info-Kanaal in gebruik kan worden genomen zullen een tweetal logische routes doorlopen moeten worden, te weten een grafische en een technische route. 

1. Grafische route: opmaken van de achtergrond in de huisstijl

Voor de vormgeving dienen een aantal huisstijlelementen digitaal aangeleverd te worden op basis waarvan een goede achtergrondafbeelding kan worden geproduceerd. Meestal bestaat dit uit een logo, enkele foto's en de huisstijlkleuren. Daarmee wordt een conceptontwerp gemaakt en op basis van de reactie een definitief ontwerp.

2. Technische route: plaatsingscondities van Info-Kanaal

Met betrekking tot de technische implementatie dienen de volgende twee zaken onderscheiden te worden:

  • Plaatsen van de Info-Kanaal
    Info-Kanaal bestaat uit hard- en software welke geplaatst wordt binnen een bestaand computernetwerk. Het voert hier te ver om alle ins- en outs te bespreken van netwerkconfiguraties, maar de basisvoorwaarde is wel een utp-netwerk en uiteraard een stroomvoorziening. De berichten worden ingevoerd met behulp van een bestaande webbrowser en doorgestuurd naar Info-Kanaal, daarvoor is een zogeheten IP-adres noodzakelijk. Voor scholen loopt dit meestal via Kennisnet, en dient een formulier ingevuld te worden.
  • Installatie + plaatsing van de schermen
    Advisering over, en plaatsing van TV's, plasmaschermen en of computerschermen gebeurt in principe door daarin gespecialiseerde installatiebedrijven. 

Klik hier voor meer informatie of eventueel bemiddeling.